MP PAS Pokok Sena: Pemberian Kuota Beras?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN :  LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO HAJI MAHFUZ BIN OMAR [ POKOK SENA ]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN  37 : Minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan  :
a)      Apakah langkah pembaikan yang telah dilakukan oleh Kementerian dalam pemberian kuota beras nasional ST15% dan senaraikan syarikat atau individu yang mendapat kuota beras ST15 dan nyatakan jumlah yang diperoleh oleh setiap syarikat dan individu.
b)      Apakah langkah pembaikan yang dilakukan Kementerian dalam program pembekalan benih padi sah kepada petani, senaraikan juga syarikat yang dilantik mengikut agihan kuota untuk membekal benih padi sah pada petani.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian telah mengambil beberapa langkah penambahbaikan pelaksanaan Program Beras Subsidi ST15 % seperti berikut;

  1. Penyedia garis panduan pelaksanaan program beras subsidi ST15 %
  2. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan dan Pelaksanaan Program Beras Subsidi
  3. Penguatkuasaan dan pemantauan secara berterusan ke atas pemborong yang mendapat kuota beras subsidi
  4. Penubuhan ‘flying squad” di peringkat ibu pejabat kawalselia padi dan beras untuk menjalankan pemeriksaan khas ke atas pengilang,pemborong dan peruncit yang terlibat dalam pelaksanaan program beras subsidi
  5. Membuat kajian untuk mewartakan Beras ST 15% sebagai barang kawalan.

Pembahagian kuota di kalangan pemborong adalah berasaskan kepada beberapa criteria terutamanya jumlah penduduk yang miskin, prestasi jualan pemborong-pemborong dan kemudahan serta kapasiti mesin pengempitan masing-masing.

Secara asasnya, bekalan beras St 15 % yang dikeluarkan sebanyak 40,000 tan metrik sebulan dan Semenanjung dan 20,000 MT di Sabah/Sarawak.  Jumlah pembborong yang terlibat di Semenanjung Malaysia adalah sebanyak 337 buah syarikat manakala di Sabah/ Sarawak adalah berjumlah 229 buah syarikat.

Sementara itu,mengenai penambahbaikan pelaksanaan program pengeluaran benih padi sah, pembekalan benih padi sah telah di buat secara tender terbuka bagi tahun 2013-2014.  Disamping itu,dari segi pemantauan kualiti pula Jabatn Pertanian akan mengeluarkan perakuan benih padi bagi memastikan ianya mengikut spesifikasi dan tahap piawaian benih di bawah standard Jabatan Pertanian Malaysia (SJPM-2009) seperti dari segi ketulenan biji benih sah pada kadar 98%, percambahan pada kadar 80% dan kelembapan pada kadar 14 %.

Syarat-syarat tender juga diperketatkan di mana syarikat pengeluar diwajibkan mempunyai Indented Cylinder yang boleh mengasingkan padi angin dan benih padi sah.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menggalakkan pesawah menggunakan benih padi yang bermutu tinggi dan disahkan supaya hasil pengeluaran padi dapat ditingkatkan selain membantu pesawah mendapatkan bekalan benih yang lebih murah dan berkualiti.

Sebanyak 9 syarikat telah dilantik untuk membekalkan benih padi yang sah kepada bagi tahun 2012 yang terdiri daripada syarikat milik kerajaan, agensi kerajaan dan swasta.kuota pengeluaran yang diluluskan adalah seperti yang berikut:

BIL                                       SYARIKAT  KUOTA(MT)
1 Paddytech resources Sdn Bhd  3,158
2 Kelang Beras Jelapang Selatan (muar) Sdn Bhd  3,158
3 FELCRA Plantation Services Sdn Bhd  6,316
4 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)  6,316
5 Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Lahar Baru  7,680
6 Bernas Bhd  9,474
7 Syarikat Perniagaan Peladang (MADA) Sdn Bhd  9,474
8 Haji Md Nor bin Hj Abd rahman (M) Sdn Bhd  12,632
9 Kilang Beras Seri Merbok Sdn Bhd  21,792
                                                          JUMLAH  80,000
Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: