MP PAS Sik: Beban Guru – Langkah dan Penyelesaian?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB TUAN HAJI CHE UDA BIN CHE NIK [SIK]
TARIKH : 24.10.2012 (RABU)

SOALAN 20 : Minta MENTERI PEALJARAN menyatakan isu beban guru menjadi isu panas secara bermusim, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi perkara ini dan adakah Kerajaan telah menempatkan pegawai kerani Khas N11, N17, N22 dan N 26 untuk membantu kerja perkeranian. Jika sudah, sebutkan bilangan sekolah yang mendapat kemudahan ini.

JAWAPAN
i. Kementerian Pelajarn Malysia melalui Jawatanmkluasa kerja Pelaksanaan menangani Isu Beban Tugas Guru (JKPMIBTG) yang ditubuhkan pada Mac 2010 telah dan sedang melaksanakan kesemua 28 perakuan yang telah dipersetujui bagi menangani isu beban guru tugas guru tersebut.

ii. Daripada 28 parakuan berkenaan, sejumlah 22 perakuan telah diselesaikan dan dilaksanakan mengikut perancangan, 4 parakuan sedang dalam fasa pelaksanaan dengan penyesuaian atau pindaan, manakala 2 perakuan masih tidak dapat dilaksanakan atas sebab terikat dengan dasar sedia ada kerajaan yang melibatkan pembekuan pertambahan perjawatan.

Antara perakuan yang telah diselesaikan dan dilaksanakan mengikut perancangan adalah:

i. Perancangan aktiviti hari Sabtunsecar berjadual spaya tidak melebihi dua kali sebulan
ii. Penyelarasan bilangan ujian/pemeriksaan.
iii. Penglibatan jurulatih luar kokurikulum/sukan bertauliah bagi sekolah yang berkemampuan
iv. Penyelarasan bilangan pertandingan di peringkat zon/daerah/negeri
v. Kajian kebolehlaksanaan /feasibility (termasuk pertambahan guru) perlu dijalankan sebelum satu-satu mata pelajaran baru diperkenalkan.

Untuk makluman yang berhormat, KPM dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) juga telah dilaksanakan kajian Rintis Program Pemantapan Profesion Guru di seluruh Negeri Melaka yang melibatkan 310 buah sekolah Menengah dan Sekolah rendah.

Kajian ini bermula dari 9 hingga 20 Januari 2012 merangkumi pelbagai kategori sekolah. Fokus utama bagi pelaksanaan rintis kajian ini adalahberkaitan beban tugas perkeranian yang dilaksanakan oleh tiga kategori Guru-guru Tugas Khas iaitu Guru Data, Guru Media & Perpustakawan dan Guru Penyelaras Bestari. Hasil dapatan kajian ini telah dibentangkan kepada YAB Menteri Pelajaran pada 13 Jun 2012 dan telah diputuskan bahawa cadangan penjajaran semula tugas perkeranian bagi Guru-guru Tugas Khas berkaitan akan dilaksanakan dengan penempatan seorang Pembantu Tadbir Perkeranian / operasi (PTP/O) Gred N17 ke semua 310 buah sekolah di seluruh Negeri Melaka.

Sehubungan itu,Guru-Guru Tugas Khas ini akan kembali dijajarkan dalam pembelajaran dan pengajaran (P&P) secara sepenuh masa dan penjajaran ini dijangka dapat membantu mengurangkan bilangan waktu mengajar guru-guru lain di sekolah berkenaan. Pelaksanaan penempatan rintis ini akan berkuat kuasa mulai 1 januari hingga 31 Disember 2013 bagi tempoh setahun yang melibatkan 310 buah sekolah pelbagai kategori di seluruh Negeri Melaka. Semasa pelaksanaan projek rintis ini,dijangka guru-guru di Sekolah Menengah akan mengajar sebanayk 24 waktu berbanding 30 waktu dan 27 waktu di Sekolah rendah berbanding 35 waktu secara purata seminggu. Pengurangan bilangan waktu mengajar seminggu ini diharap dapat mengurangkan beban tugas guru sedia ada.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: