MP PAS Kota Raja: Keperluan menyediakan Sekolah Menengah di Kota Kemuning

PEMBERITAHU PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA
PERTANYAAN LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA: YB. DR SITI MARIAH BINTI MAHMUD [ KOTA RAJA ]
TARIKH: 29.10.2012

NO. SOALAN: 26 Minta MENTERI PELAJARAN menyatakan status permohonan pembinaan Sekolah Menengah Kota Kemuning.

Jawapan:
Tuan Yang Dipertua,
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menilai dan meneliti keperluan sekolah di kawasan Kota Kemuning dan mendapati terdapat keperluan bagi menyediakan kemudahan sekolah menengah baru di kawasan tersebut.

Sehubungan itu, KPM akan mengemukakan permohonan bagi cadangan membina sebuah sekolah menengah baru di kawasan Kota Kemuning dalam Third Rolling Pan (3RP) RMKe-10. Namun, kelulusan projek bergantung kepada klulusan Unit Perancangan Ekonomi (EPU) serta kemampuan kewangan semasa Kerajaan.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: