MP PAS Pasir Puteh: Nasib pensyarah Pelatih Perubatan/ Pergigian?

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : TUAN MUHAMMAD BIN HUSAIN [ Pasir Puteh ]
TARIKH : 30.10.2012 (SELASA)

SOALAN 20 : Minta MENTERI PELAJARAN TINGGI menyatakan bilakah penyelarasan gaji pensyarah pelatih perubatan dan pergigian gred DU 45 dan DUG 45 hendak dilakukan supaya selaras dengan rakan-rakan mereka di Kementerian Kesihatan.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah tertentu dalam menangani isu skim perkhidmatan Pensyarah perubatan dan pensyarah pergigian. Antara cadangan penyelesaian yang dicadangkan ialah meminda skim perkhidmatan sedia ada. Cadangan ini sebenarnya di persetujui dalam pindaan Skim Perkhidmatan Pensyarah Perubatan dan Pergigian di bawah Saraan Baru Perkhidmatan Awam(SBPA). Namun berikutan pembatalan SBPA yang diumumkan Kerajaan pada 8 Mac 2012, semua penjawat awam tertakluk di bawah skim perkhidmatan yang berkuatkuasa iaitu Sistem Saraan Malaysia (SSM). Dengan itu, Skim Perkhidmatan Pensyarah dan pensyarah pergigian yang akan ditambahbaik dengan gred 51 sebagai gred lantikan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012 di bawah SBPA juga turut di batalkan.

Lanjutan daripada keputusan itu, pihak KPT dan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah meneliti semula cadangan pindaan Skim Perkhidmatan tersebut. Seterusnya pada 7 Ogos 2012 Kerajaan telah bersetuju untuk meminda skim perkhidmatan pensyarah perubatan dan pensyarah pergigian seperti berikut:
a) Memansuhkan gred yang sedia ada di Gred 45 dan dijadikan Gred 51 sebagai gred lantikan tambahan syarat lima tahun pengalaman dalam bidang berkaitan.
b) Urusan kenaikan pangkat pensyarah perubatan DU45 dan pensyarah pergigian DUG45 yang telah disahkan dalam perkhidmatan ke jawatan pensyarah perubatan gred DU52 dan pensyarah pergigian DUG52 hendaklah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum segala urusan pertukaran pelantikan bagi pensyarah pelatih dilaksanakan.
c) Tarikh berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013.

Pada masa ini, JPA sedang menyediakan pekeliling perkhidmatan untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: