MP Kota Raja: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, PARLIMEN MALAYSIA KE 13 PADA 24 JUN – 18 JULAI 2013

SOALAN JAWAB LISAN
1. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah kematian dalam tahanan (OKT) dari tahun 2000 hingga sekarang serta punca kematian yang telah disahkan dan serta pecahan mengikut bangsa dan keturunan. Adalah Kementerian bercadang memperbaiki tatacara penyiasatan (SOP) OKT?

2. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri memberi menyatakan kenapa pihak kerajaan enggan menubuhkan IPCMC untuk menyiasat dakwaan kesalahan atau jenayah yang dilakukan oleh anggota polis.

3. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan pelan tindakan kerajaan untuk memastikan jumlah perwakilan wanita meningkat di dalam Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat.

4. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sejauh mana keberkesanan sistem biometrik di dalam pengesanan pendatang asing dan apakah tindakan pihak kerajaaan untuk mengawal peningkatan pendatang asing tanpa izin (PATI).

5. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Perdana Menteri menyatakan apakah tanggung jawab (job specs) seorang Ahli Dewan Rakyat terhadap pengundi dan rakyat di dalam kawasannya

6. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan jumlah aduan/kes yang telah diterima dan berjaya diselesaikan oleh EAIC (Enforcement Agencies Integrity Commission) dan kos pengendalian badan ini semenjak ditubuhkan.

7. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan kenapa pihak kerajaan enggan membawa kembali pilihanraya kerajaan tempatan.

8. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan status terkini projek perumahan sakit dan tergendala dan tindakan ke atas pemaju yang gagal “deliver” rumah kepada pembeli. Apakah tahap perlaksanaan konsep / polisi Bina dan Jual (Build and Sell) industri perumahan di negara kita?

9. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan kegagalan Keramat Mall menjadi pusat perniagaan walaupun kedudukannya amat strategik dan apakah langkah kerajaan untuk memastikan pusat ini tidak menjadi satu lagi projek gajah putih?

10. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan perancangan kerajaan untuk mengatasi masalah pelanggaran undang- undang dan peraturan apabila pembinaan pagar haram disekeliling kebanyakan kawasan perumahan awam menjadi berleluasa akibat kejadian jenayah yang semakin meningkat.

SOALAN JAWAB BERTULIS
1. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Perdana Menteri menyatakan jumlah penerima BR1M 2.0 dan jumlah dana yang dikeluarkan untuk tujuan ini. Apakah langkah kerajaan untuk memastikan yang penerima BR1M adalah golongan yang layak dan bagaimanakah kerajaan memastikan tiada penyelewengan berlaku di peringkat pengagihan dana tersebut.

2. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Kerja Raya menyatakan bilakah projek menaik taraf Jalan Bukit Kemuning (dalam kawasan Parlimen Kota Raja) akan dilaksanakan.

3. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Pelajaran menyatakan bilakah Sekolah Menengah Kota Kemuning II (dalam kawasan Parlimen Kota Raja) akan dibina?

4. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan nisbah polis ke penduduk yang ingin dicapai oleh PDRM dan berapa ramai lagi jumlah polis yang diperlukan di seluruh negara dan berapa jawatan kosong yang belum terisi. Berapakah anggota polis yang ditempatkan dikawasan Klang Utara dan Selatan.

5. YB Dr Siti Mariah Mahmud (Kota Raja) minta Menteri Dalam Negeri menyatakan kawasan-kawasan yang mengalami masalah “gangsterisme” mengikut keseriusannya dan apakah pelan tindakan PDRM untuk menangani masalah “gangsterisme” di kalangan remaja India terutamanya.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: