MP Kubang Kerian: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA, PENGGAL PERTAMA, DEWAN RAKYAT KE 13 PADA 24 JUN HINGGA 18 JULAI 2013

Pertanyaan Jawab Lisan
1. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Perdana Menteri menyatakan Perdana Menteri telah datang ke Negeri Kelantan sebelum Pilihanraya Umum ke 13 yang lepas dan berjanji untuk melaksanakan 7 perkara besar bagi rakyat negeri itu. Apakah ianya akan terus dilaksanakan walaupun BN tidak berjaya mengambil alih pentadbiran Negeri Kelantan?

2. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan Menteri telah mengeluarkan kenyataan akan memberi kesamarataan kepada semua tanpa mengira fahaman politik. Apakah Kementerian bersedia untuk membantu Kerajaan Negeri Kelantan untuk membina dan menyiapkan sebuah stadium baru di Bukit Merbau?

3. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Perdana Menteri menyatakan sejak ditubuhkan Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP) Negeri Kelantan. Berapakah jumlah kakitangan, termasuk lantikan politik seumpama Penyelia Pembangunan Mukim yang dilantik, dan berapa pula perbelanjaan tahunan yang terpaksa ditanggung oleh pihak JPP?

4. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Perdana Menteri menyatakan Apakah jenis-jenis peruntukan untuk Kerajaan Negeri Kelantan yang disalurkan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan (JPP) Negeri Kelantan, sejak ditubuhkan hingga kini dan berapakah jumlahnya?

5. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan Apakah usaha Kerajaan untuk mengurangkan jurang digital dan penggunaan internet antara penduduk bandar dan luar bandar?

6. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan Bilakah kemudahan UNIFI akan dapat dirasai oleh seluruh rakyat Negeri Kelantan?

7. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan menyatakan Apakah pihak Kerajaan tidak berhasrat untuk menurunkan harga minyak ron95 dan diesel?

8. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan Bilakah Kerajaan berhasrat untuk memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menggunakan media Kerajaan seumpama RTM tanpa mengira fahaman politik?

9. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Perdana Menteri menyatakan Berapakah jumlah royalti yang sepatutnya diterima oleh Kerajaan Negeri Kelantan, hasil daripada petroleum yang didapati di perairan pantai negeri itu sejak tahun 2006 hingga sekarang?

10. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Perdana Menteri menyatakan Berapakah jumlah wang ‘ehsan’ yang telah dibelanjakan di Negeri Kelantan dan apakah mekanisma yang dipakai untuk pengagihan wang tersebut?

Pertanyaan Bagi Jawab Bertulis
11. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menreti Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan menyatakan Apakah mekanisma yang diguna pakai oleh pihak Kerajaan untuk mengawal kenaikan harga barang yang membebankan?

12. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan Apakah kriteria yang perlu ada bagi sesebuah stesyen radio dan televisyen untuk kelulusan operasinya?

13. Tuan Ahmad Baihaki Atiqullah [ Kubang Kerian ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan Berapakah jumlah sebenar warga asing seumpama bangsa Bangladesh, Indonesia, Sulu dan lain-lain yang mendapat taraf warganegara Malaysia sejak tahun 2000 hingga sekarang?

Tinggalkan Jawapan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: