MP Kota Bharu: Soalan Dewan Rakyat 26 Jun – 18 Julai 2013

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL PERTAMA PARLIMEN KE-13 PADA 24 JUN – 18 JULAI 2013

SOALAN JAWAPAN LISAN:
1) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan sejauh manakah Kerajaan Persekutuan melaksanakan Konsep Federalisma dalam pentadbirannya dengan Kerajaan-Kerajaan Negeri khususnya berdasarkan peruntukan Jadual 9, Perlembagaan Persekutuan dan bagaimanakah ia dilaksanakan?

2) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada Kerajaan Pusat bercadang membenarkan Kerajaan-Kerajaan Negeri melantik Penasihat Undang-Undang Negeri tersendiri bagi mengelakkan percanggahan kepentingan (conflict of interest) terutama apabila berlakunya sesuatu tuntutan Mahkamah antara Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Persekutuan atau sebaliknya?

3) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan masih berhasrat mengekalkan Jabatan Pembangunan Persekutuan Negeri Kelantan (JPPK) yang telah diwujudkan sejak Kerajaan Negeri Kelantan diambil alih pemerintahannya oleh PAS daripada Barisan Nasional pada tahun 1990, walaupun pada hakikatnya ia bercanggah dengan amalan demokrasi mahupun dari sudut Sistem Tadbir Urus yang baik?

4) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan kenapakah Kerajaan Persekutuan mengambil langkah untuk menjadi ‘Pencelah’ (Intervenor) dalam kes Saman Kerajaan Negeri Kelantan terhadap Petronas yang menuntut tunggakan Royalti Minyak di Mahkamah, sedangkan Kerajaan Persekutuan bukanlah satu pihak dalam Perjanjian Antara Petronas dengan Kerajaan Negeri Kelantan yang ditandatangani olek kedua-duanya pada tahun 1975?

5) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah Kerajaan Persekutuan akan terus membenarkan parti-parti politik tertentu menggunakan bangunan, dewan mahupun padang sekolah-sekolah untuk kegiatan politik yang dibuat atas nama jawatan dalam Kerajaan, umpamanya Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Menteri Besar dan seumpamanya, dan apakah Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk membenarkan kegiatan politik yang sama dianjurkan di situ oleh parti-parti Pembangkang?

6) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan berapakah jumlah dan bagaimanakah Kaedah Agihan Peruntukan untuk Galakan/Promosi Pelancongan dan Aktiviti Pelancongan untuk Negeri Kelantan bagi tahun 2008 hingga 2013?

7) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI PELANCONGAN DAN KEBUDAYAAN menyatakan kenapakah Kerajaan Persekutuan tidak membenarkan Kerajaan Negeri Kelantan menggunakan Kompleks Kebudayaan Negeri Kelantan yang terletak di atas Tanah Kerajaan Negeri di Tanjong Chat, Kota Bharu, sedangkan persefahaman awalnya kompleks tersebut adalah untuk “Guna Sama” bagi segala kegiatan kebudayaan sama ada oleh Kerajaan Persekutuan mahupun Kerajaan Negeri?

8) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan bilakah Kerajaan Persekutuan akan membuat suatu ‘master plan’ perparitan bagi seluruh bandar di Negeri Kelantan, terutama Bandar Kota Bharu, bagi mengelakkan berlakunya banjir atau banjir kilat semasa musim hujan?

9) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI KERJARAYA menyatakan bilakah Kerajaan Persekutuan akan melaksanakan Benteng Tebatan Banjir di Tebing Sungai Golok (sebelah Malaysia) di Rantau Panjang bagi mengelakkan bencana banjir yang saban tahun melanda negara ini, khususnya di Negeri Kelantan?

10) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu FAM bagi meningkatkan mutu bolasepak negara sekarang ini yang kini menduduki ‘ranking’ FIFA melebihi tangga ke-100 dunia, sedangkan di suatu masa dahulu Malaysia adalah antara Gergasi Bolasepak terutamanya di Benua Asia, malahan pernah dua kali melayakkan diri dalam acara bolasepak di Temasya Sukan Olimpik?

Pertanyaan Jawab Lisan
11) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk membantu membendung gejala rasuah yang diterajui oleh‘bookies’ dalam arena sukan terutamanya bolasepak di negara ini, yang mana ini bukan sahaja menjejaskan mutu bolasepak negara malahan boleh menjejaskan imej negara terutama dari segi Indeks Persepsi Rasuah (Corruption Perceptions Index) ?

12) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI PENDIDIKAN menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan berhasrat untuk mewujudkan semula Sekolah Aliran Inggeris dalam Sistem Pendidikan Negara sebagai salah satu langkah mempertingkatkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan para pelajar sekarang ini?

13) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI SUMBER MANUSIA menyatakan adakah Kerajaan Persekutuan bercadang untuk mewujudkan suatu institusi atau Pusat Latihan Pembantu Rumah bagi melatih rakyat tempatan dengan menetapkan pula Gaji Minima Pembantu Rumah daripada mengharapkan tenaga asing yang agak membebankan pihak yang memerlukan perkhidmatan mereka?

14) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan adakah Kerajaan bercadang untuk melaksanakan Skim Usahawan Tani kepada para belia dengan memberikan latihan secukupnya untuk mereka mengusahakan Tanah-tanah Kerajaan dalam semua aspek pertanian termasuk penternakan, dan kemudiannya Kerajaan menyediakan kemudahan pemasaran produk-produk tersebut di pasaran dalam mahupun luar negara?

15) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah langkah yang akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk mewujudkan Integrasi dan Perpaduan Nasional di kalangan penduduk berbagai kaum dan agama agar rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman, hormat menghormati di antara satu sama lain, tanpa sebarang prasangka, rasa irihati dan dendam seterusnya mewujudkan sebuah negara yang menjamin Keadilan, Keamanan dan Kesamarataan (justice, peace and equality) di kalangan semua rakyatnya?

16) DATO’ TAKIYUDDIN BIN HASSAN [ KOTA BHARU ] Minta MENTERI KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN menyatakan sama ada Kerajaan Persekutuan ada melaksanakan Projek Rumah Awam Kos Rendah (RAKR) dan juga Skim Perumahan Rakyat1 Malaysia (PRIMA) di Negeri Kelantan sejak tahun 1990 hingga kini, jika ada mohon disenaraikan projek-projek tersebut mengikut Jajahan/Daerah di Kelantan.

MP PAS Kota Bharu: Airpot Kota Bharu masih Airpot Domestik

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : DATO HAJI WAN ABD RAHIM BIN WAN ABDULLAH [KOTA BHARU]
TARIKH : 22.10.2012 (ISNIN)

SOALAN 43 : Minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan adakah dengan wujudnya penerbangan laluan Kota Bharu – Singapura sekarang, Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra Kota Bharu boleh disifatkan sebagai Lapangan Terbang Antarabangsa.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Untuk makluman ahli yang berhormat,dengan adanya penerbangan laluan Kota Bharu – Singapura sekarang bukanlah bermakna Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra (LTSIP), Kota Bharu dikategorikan sebagai lapangan terbang antarabangsa. Pada masa sekarang, terdapat beberapa lapangan terbang domestik yang lain iaitu Lapangan Terbang Melaka, LapanganTerbang Sultan Ahmad Shah, Kuantan dan Lapangan Terbang Sultan Azlan Shah, Ipoh yang mengendalikan operasi penerbangan antarabangsa, tetapi masih kekal kategorinya sebagai sebuah lapangan terbang domestik.

MP PAS Kota Bharu: Kerajaan jamin Jambatan Sultan Yahya Petra Ke2 siap Februari – Ogos 2013

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN JAWAB BERTULIS
DARIPADA : YB DATO HAJI WAN ABD RAHIM BIN WAN ABDULLAH [KOTA BHARU]
TARIKH : 18.10.2012 (KHAMIS)

SOALAN 41 : Minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan tarikh sebenar Jambatan Ke-2 Sultan Yahya Petra Kota Bharu dicadangkan di buka untuk pengguna-pengguna jalanraya.

JAWAPAN
Tuan Yang di-Pertua,
Berdasarkan penjadualan semula sehingga 31 septembert 2012, kemajuan keseluruhan fizikal projek membina Jambatan Ke-2 Sultan Yahya Petra, Kota Bharu, Kelantan ialah 90%.

Berdasarkan kontrak semasa, projek ini sepatutnya disiapkan pada 30 ogos 2012 yang lalu. Walau bagaimanapun pelaksanaan projek ini telah mengalami kelewatan akibat daripada masalah teknikal iaitu melibatkan skop penanaman cerucuk di dasar Sungai Kelantan.

Sehubungan itu, pada masa kini pihak Jabatan Kerja Raya (JKR) sedang mempertimbangkan Tempoh Lanjutan Masa (EOT) menerusi Perjanjian Kontrak Tambahan kepada pihak kontraktor. Oleh itu berdasarkan perancangan semula JKR projek membina Jambatan ke-2 sultan Petra ini dijangka memerlukan tempoh masa setahun lagi untuk disiapkan iaitu pada bulan ogos 2013.

Walau bagaimana pun untuk mengurangkan kesesakan trafik di laluan tersebut, JKR akan melaksanakan pembukaan secara berperingkat-peringkat melibatkan laluan dari Kota Bharu ke Pasir Pejan selewat-lewatnya pada bulan Februari 2013 ini.
Sekian terima kasih.

Kementerian Pelancongan rancang program mengikut keunikan setiap negeri

PERTANYAAN JAWAB LISAN DIJAWAB BERTULIS BAGI SOALAN NO : 20
DARIPADA : DATO’ HAJI WAN ABD RAHIM BIN WAN ABDULLAH (KOTA BHARU)
TARIKH : 27 OKTOBER 2009

DATO’ HAJI WAN ABD RAHIM BIN WAN ABDULLAH (KOTA BHARU) Meminta MENTERI PELANCONGAN menyatakan: Apakah usaha-usaha yang telah dijalankan untuk menyelaraskan program-program pelancongan antara negeri-negeri.

JAWAPAN : Tuan Yang di-Pertua,

Program pelancongan negeri adalah amat penting dalam mempromosikan pelancongan baik di peringkat negeri mahupun di peringkat antarabangsa. Oleh itu, Kementerian Pelancongan sentiasa berusaha di dalam menyelaraskan program-program pelancongan antara negeri-negeri supaya program-program tersebut dapat dijalankan mengikut jadual yang tidak bertindih, mengikut tema yang sesuai dan dapat dipromosikan di bawah Kempen Pelancongan “Cuti – Cuti 1 Malaysia” yang dianjurkan oleh Tourism Malaysia. Sebagai contoh bagi menganjurkan acara yang mempunyai tema yang sama, iaitu Pesta Air Malaysia 2009, Kementerian Pelancongan menyelaraskan supaya acara di Negeri Johor diadakan pada bulan awal April 2009, di Langkawi, Kedah pada pertengahan April 2009, dan di Labuan pada awal bulan Mei 2009. Ini bertujuan supaya pelancong-pelancong yang berminat dengan program ini dapat menghadiri acara-acara tersebut di pelbagai destinasi di seluruh negara dalam waktu yang berbeza.

Begitu juga dengan program Citra Rasa, seperti Pesta Nasi Seratus (Kota Baharu), Pesta Makanan Negeri Melaka, Citra Rasa Kuala Lumpur dan Citra Rasa Miri di adakan di dalam waktu yang tidak bertindih di antara negeri – negeri. Bagi Festival LIMA 2009 (Langkawi) pula, Kementerian Pelancongan menyelaras supaya setiap negeri datang ke Langkawi untuk bersama-sama menjayakan acara ini dengan mempamerkan makanan dan kebudayaan negeri masing-masing.

Program ini dirancang dan diselaras sebegini demi mewujudkan kesedaran antara negeri tentang pentingnya keseragaman dan kualiti program yang ditonjolkan kepada pelancong. Jika penyelarasan seperti ini dapat dilaksanakan, perancangan dan promosi penjualan pakej lebih mudah dilaksanakan oleh agensi pelancongan. Sehubungan dengan itu, bagi tujuan penyelarasan, Kementerian Pelancongan menyediakan “Calender of Event” atau Kalendar Acara Pelancongan yang merangkumi semua acara pelancongan di peringkat negeri yang boleh dipromosikan dengan lebih berkesan.

Tuan Yang di-Pertua,
Usaha menyelaraskan program-program pelancongan antara negeri-negeri turut dilaksanakan melalui 10 ikon di setiap negeri yang mempunyai keunikan tersendiri dan berbeza dengan negeri-negeri yang lain. Antaranya Gunung Ledang di Negeri Johor, Tree Top Walk di Kulim, Kedah dan Taiping Lake Garden di Negeri Perak.

Selain daripada itu, Kementerian Pelancongan Malaysia turut merancang dan melaksana acara-acara di peringkat negeri mengikut keunikan negeri-negeri berkenaan. Acara-acara di peringkat persekutuan juga turut melibatkan penyertaan wakil setiap negeri, selaras dengan usaha mempromosi dan memperkenalkan produk-produk pelancongan sedia ada di negeri-negeri tersebut. Antara acara-acara yang dirancang dan telah dilaksanakan pada tahun 2009 yang turut melibatkan penyertaan wakil-wakil negeri adalah:-

a. Water Festival pada Mac – Mei 2009
b. KL Sunday 1 Malaysia Family Fair mulai 25 Oktober sehingga 27 Disember 2009;
c. Bazar Ramadhan pada 22 Ogos 2009;
d. Jualan Mega (Mega Sale)
e. Fabulous Food Malaysia pada bulan Oktober, November dan Disember 2009;
f. Karnival Pelancongan Pelajar (3P) pada November 2009; dan
g. Tarian Cuti-cuti 1 Malaysia pada 6 Disember 2009.

Tuan Yang di-Pertua,
Kementerian Pelancongan Malaysia melalui Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia atau Tourism Malaysia sentiasa melaksanakan peranan yang strategik dan teratur dalam menyelaraskan semua program-program pelancongan di antara negeri-negeri dari segi:
i) Membantu agensi pelancongan merancang pakej-pakej pelancongan di peringkat negeri
ii) Menyelaraskan aktiviti pemasaran dan promosi produk pelancongan negeri dengan menerbitkan brosur-brosur pelancongan dan ikon negeri
iii) Melaksanakan usaha publisiti untuk merangsang, memaju serta memasarkan produk-produk pelancongan baru dan sedia ada di negeri-negeri
iv) Meningkatkan Kesedaran (Awareness) program-program dan kempen pelancongan di peringkat kebangsaan dan negeri-negeri seperti:
– FAM Trip
– Travel Mart
v) Menyelaraskan (Coordination) program-program dan latihan di peringkat negeri juga turut diterajui oleh Kementerian Pelancongan seperti:

Program Homestay
Kementerian ini juga turut peka dan mengambil inisiatif dalam memajukan dan meningkatkan penyertaan masyarakat luar bandar di dalam industri pelancongan. Usaha ini telah diselaraskan di setiap negeri dan sehingga Ogos 2009, Kementerian Pelancongan Malaysia telah mendaftarkan sejumlah 140 buah homestay di seluruh negara dengan penglibatan 235 buah kampung. Dari jumlah ini, sebanyak 3,279 buah rumah homestay atau pengusaha telah menyertainya dengan menawarkan sebanyak 4,562 buah bilik. Program ini dilaksanakan di seluruh negara dan diselaraskan oleh Kementerian Pelancongan dari segi pendaftaran, latihan dan promosi. Kementerian Pelancongan telah mewujudkan program homestay yang seimbang di setiap negeri bagi mencapai standard kebersihan serta pakej aktiviti yang dapat memenuhi kehendak para pelancong tempatan dan antarabangsa untuk menjamin pengalaman pelancongan yang tidak dapat dilupakan. Modul latihan Kursus Asas Homestay adalah diwajibkan kepada semua homestay sebagai syarat pendaftaran. Kursuskursus lanjutan dan pembangunan keupayaan kini sedang dilaksanakan secara berfasa di peringkat negeri bagi meningkatkan keupayaan pengusaha homestay supaya menjadi micro entrepreneurs.

Kementerian Pelancongan juga turut menyelaraskan seminar tahunan dan lawatan integrasi di kalangan pengusaha homestay di seluruh negara supaya para pengusaha dapat berkongsi pengalaman serta amalan terbaik (best practices) yang dipraktikkan oleh pengusaha homestay yang berjaya. Seminar dan lawatan integrasi yang terdekat akan dilaksanakan pada 31 Oktober hingga 3 November 2009 di Homestay Lonek, Negeri Sembilan yang akan disertai oleh 90 orang pengusaha homestay di seluruh negara.

Program Homestay Twinning Program juga telah dilaksanakan sebagai langkah untuk meningkatkan kerjasama serta jambatan persahabatan (building bridges) di antara setiap negeri di Malaysia dengan negeri atau kawasan di negara asing yang turut mengusahakan produk homestay. Beberapa memorandum persefahaman (MoU) telah ditandatangani di antara pengusaha homestay setiap negeri dengan kawasan-kawasan di Korea dan Jepun bagi meningkatkan kerjasama promosi, penubuhan laman web serta pakej rombongan pelajar.

Projek Railway Tourism juga merupakan program pelancongan yang mempromosikan Homestay Malaysia yang meliputi beberapa buah negeri. Fasa pertama program ini melibatkan laluan yang bermula dari Singapura hingga ke Kelantan yang bertujuan untuk menggalakkan kedatangan pelancong dari Singapura ke homestay-homestay di Johor, Pahang dan Kelantan menerusi laluan kereta api tersebut. Fasa seterusnya akan melibatkan jalinan kereta api di pantai barat Semenanjung Malaysia.
Teruskan membaca

MP PAS Kota Bharu: Sejauhmana penggabungan Felda, RISDA dan Felcra

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 16 November 2009

– Soalan tambahan MP PAS Kota Bharu kepada soalan asal No. 10. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH menyatakan apakah langkah-langkah yang telah diambil bagi mewujudkan satu Konsortium menggabungkan FELDA, RISDA dan FELCRA. [16 Nov 2009]

MP PAS Kota Bharu: Perlu Stok Penimbal untuk Kepentingan Pekebun2 Kecil

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 5 November 2009

Perlu Stok Penimbal untuk Kepentingan Pekebun2 Kecil – Soalan tambahan MP PAS Kota Bharu kepada soalan asal No. 4. Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI menyatakan apakah usaha-usaha terbaru yang dijalankan oleh Kerajaan dalam menstabilkan harga getah dan kelapa sawit. [5 Nov. 2009]

MP PAS Kota Bharu: Minta kerajaan menyediakan benih getah klon secara percuma

18 Mac 2009 – Sesi soalan jawab lisan

8. Dato’ Wan Abd. Rahim bin Wan Abdullah [Kota Bharu] minta Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi menyatakan adakah kerajaan memberi galakan yang wajar dalam usaha menambah keluasan tanaman getah klon balak.

Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi [Tuan A. Kohilan Pillay a/l G. Appu]: Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan memberikan galakan dalam usaha untuk menambah keluasan tanaman getah klon balak.

Antara inisiatif yang disediakan oleh kementerian ialah bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman mudah di bawah Program Penanaman Ladang Hutan yang disalurkan melalui Forest Plantation Development Sdn. Bhd. Melalui program ini, pemohon yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan termasuk memiliki keluasan kira-kira 2,500 hektar bagi semenanjung dan 15,000 hektar bagi Sabah dan Sarawak boleh mengemukakan permohonan pembiayaan kepada FPDSB.
Teruskan membaca

MP PAS Kota Bharu: Sesi soalan jawab lisan, 1 Dis. 2008

Sesi pagi:

Soalan No. 8 – Dato’ Haji Wan Abd Rahim bin Wan Abdullah [ Kota Bharu ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan mengapa Malaysia lebih menumpukan pembiakan haiwan-haiwan baka luar yang kosnya tinggi dan mempunyai risiko kerugian dan kenapakah Kerajaan tidak mengkomersialkan baka tempatan yang juga berpotensi dan kosnya lebih murah dan sesuai dengan pasaran semasa.

Sesi soalan jawab lisan tamat.

MP PAS Kota Bharu: Mencelah penggulungan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

18 November 2008:

Ahli Parlimen Kota Bharu mencelah penggulungan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar (peringkat Jawatankuasa) Dewan Rakyat 18 Nov. 2008.

Teks penuh:
Dato’ Wan Abd. Rahim bin Wan Abdullah [Kota Bharu]: Yang Berhormat. Tuan Pengerusi izinkan saya untuk menarik perhatian kepada program tebatan banjir di Kota Bharu. Lebih kurang 18 tahun yang lalu, apabila Kelantan bertukar kerajaan, pihak JPS yang sebelum daripada itu membuat suatu pintu air di muara Sungai Keladi ataupun Sungai Pengkalan Chepa yang menyebabkan anak sungai itu begitu kotor.

Oleh kerana pintu pam itu dibuat begitu tinggi sehingga apabila air itu rendah, maka air tidak mengalir. Jadi untuk mengelakkan daripada kekotoran dan kempen daripada JPS untuk menjaga sungai maka pintu air itu dibuang. Jadi, saya dimaklumkan bahawa dalam Projek Tambatan Banjir kali ini, sekali lagi pintu air di muara Sungai Keladi itu akan dibina semula. Jadi, saya minta perhatian dan respons daripada Yang Berhormat Menteri.

Datuk Douglas Uggah Embas: Terima kasih Yang Berhormat, sekarang saya tidak ada maklumat terperinci mengenai isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Kita akan memberitahu Yang Berhormat secara bertulis.

Pembohongan Kem. pelancongan mengenai Majlis Tindakan Pelancongan Kelantan

Pada 29 Mei 2008