MP Pakatan Rakyat bahas Bajet 2010 Kementerian Pengangkutan (4)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Pengangkutan) pada 1 Disember 2009

MP PAS Tumpat – YB Dato’ Kamarudin Jaffar Bahas

MP PKR Bagan Serai Bahas

MP PAS Baling – YB Ustaz Taib Azamuddin Mohd Taib bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Pengangkutan
Kepala B28, P28; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 925,588,600 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM2,168,687,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya (1)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kerja Raya) pada 30 November 2009.

MP PKR Bagan Serai bahas

MP PAS Pokok Sena bahas

MP PKR Teluk Kemang – YB Dato’ Kamarul Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya
Kepala B27, P27; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 1,490,643,000 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,029,727,000.

Nasib penduduk berhampiran Pusat tenaga Nuklear?

Sesi pertanyaan Jawab Lisan, 30 November 2009

Soalan tambahan MP PKR Bagan Serai kepada soalan asal No. 6. Tuan Mohsin Fadzli bin Haji Samsuri [ Bagan Serai ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) berapakah jumlah kecacatan yang berlaku di kalangan pekerja dan penduduk di sekitar kawasan Bandar Baru Bangi yang berhampiran dengan Pusat Tenaga Nuklear; dan
(b) apakah bentuk jaminan serta imbuhan kepada pekerjapekerja di pusat tersebut. [30 November 2009]

MP PKR Bagan Serai Bahas Bajet 2010 Kem. Pertanian & Industri Asas Tani

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ) pada 23 November 2009

Nota: Bajet 2010 Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
Kepala B21, P21; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 2,494,702,400 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,119,238,000.