MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Pengangkutan (5)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Pengangkutan) pada 1 Disember 2009

MP PKR Sungai Petani – YB Dato’ Johari Abdul Bahas

MP PAS Kubang Kerian, YB Salahuddin Ayub Bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Pengangkutan
Kepala B28, P28; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 925,588,600 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM2,168,687,000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kerja Raya) pada 30 November 2009.

MP PAS Jerai bahas

MP PKR Sg Petani bahas

MP PKR Ampang Bahas Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya

MP PAS Kota Raja Bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kerja Raya
Kepala B27, P27; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 1,490,643,000 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,029,727,000.

MP Pakatan Rakyat vs Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan) pada 30 November 2009

MP PKR Sg Petani – YB Dato’ Johari Abdul mencelah penggulungan Menteri

MP PKR Indera Mahkota – YB Azan Ismail mencelah penggulungan Menteri

MP PAS Kuala Selangor – YB Dr Dzulkefly bin Ahmad mencelah penggulungan Menteri

Benarkah Minyak RON 95 boleh membahayakan kereta

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 24 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Sg Petani kepada soalan asal No. 4. Dato’ Johari bin Abdul [ Sungai Petani ] minta MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN menyatakan berikutan terdapat dua jenis minyak petrol dijual di stesen minyak Petronas iaitu Petronas Primax 3 dengan harga RM2.05 satu liter dan Petronas Primax 95 dengan harga RM1.80 satu liter, adakah benar Primax 95 tidak sesuai digunakan untuk kereta import dan kereta mewah kerana minyak ini boleh merosakkan enjin dan jika benar kenapa kebanyakan stesen Petronas menjual minyak jenis ini. [24 Nov. 2009]

Isu Penjara ….

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 23 November 2009

Soalan tambahan MP PKR Sg Petani kepada soalan asal No. 5. Dato’ Mohd Nasir bin Ibrahim Fikri [ Kuala Nerus ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan jumlah penguat kuasa penjara di seluruh negara dan apakah Kerajaan peka dengan keperluan mereka berbanding pelbagai faedah dan insentif yang diberikan kepada pasukan polis dan anggota tentera. [23 Nov 2009]

MP PKR Sg Petani Bahas Bajet 2010 Jabatan Perdana Menteri

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

(1) – Dato’ Johari Abdul membahaskan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa) bagi Kepala Bekalan B1-B9 dan P6/P7 Jabatan Perdana Menteri pada 17 November 2009

MP PKR Sungai Petani Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 5 November 2009

Dato’ Johari Abdul membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 5 November 2009.

MP PKR Sungai Petani: Sebelum pembayaran Kerajaan kena tengoklah kualiti jalan-jalan

17 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 Kepala Pembangunan P.22 di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

Dato’ Johari bin Abdul [Sungai Petani]: Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada kementerian kerana dilihat di kampung-kampung banyak jalan kecil, jalan kampung itu telah pun dibina di kampung-kampung.

Tidak kiralah kampung di kawasan Kerajaan Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional, memang cantik. Cumanya Tuan Pengerusi, saya mencadangkan supaya sebelum pembayaran dibuat kepada kontraktor-kontraktor ini, kena tengoklah kualiti jalan-jalan.

Ini kerana ada kawasan-kawasan yang sebelum ini tidak pernah banjir pun tapi disebabkan oleh jalan-jalan kecil, jalan kampung ini dulunya air jalan laju masuk ke longkang besar. Akan tetapi kerana disebabkan oleh jalan-jalan kecil ini, ia jadi sangkut habis dalam kampung dan disebabkan oleh tidak ada saluran keluar air ini membuatkan kampung-kampung menjadi tenggelam.

Salah satu daripada sebab banjir yang berlaku khususnya banjir kilat disebabkan oleh jalan-jalan kecil ini. Saya mencadangkan supaya pihak kementerian mengkaji sedikit sahaja, bukan banyak bahawa mesti ada di antara jalan-jalan itu mesti ada longkang-longkang kecil supaya air boleh turun ikut bawah, keluaq. Air boleh keluar, tidak sangkut di jalan.

Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Keluar dengan ‘keluaq’ itu lain kah?
Dato’ Johari bin Abdul [Sungai Petani]: Air boleh keluar merentasi jalan-jalan ini.
Teruskan membaca

MP PKR Sungai Petani: Tidak adil serah tanggungjawab keselamatan menjaga rakyat kepada Polis

17 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) 2009 Kepala Pembangunan P.62 di bawah Kementerian Dalam Negeri

Dato’ Johari bin Abdul [Sungai Petani]: Terima kasih, Tuan Pengerusi. Saya hendak sentuh dua perkara sahaja iaitu Butiran 12000 – Balai-Balai Polis dan Pondok-pondok Polis.

Saya pernah bertanya dalam Dewan yang mulia ini tentang status dahulu. Kalau kita lihat di kawasan Merbok tetapi kita share Sungai Petani pekan yang sama terdapat sebuah Kem Polis Hutan yang tanahnya bukan sahaja strategik tetapi cukup cantik. Akhirnya polis telah pun ada negotiation dengan pihak tertentu untuk memajukan tanah Kem Polis Hutan tersebut dengan perjanjian untuk membina tiga buah IPD. Antara IPD yang telah dijanjikan untuk dibina ialah di Sungai Petani.

Jadi, yang saya hendak tahu di sini ialah sementara Sungai Petani sudah siap apa jadi kepada dua lagi kerana kawasan tanah Kem Polis Hutan itu sudah tidak ada, dibina dengan projek-projek perumahan dan juga bangunan-bangunan lain oleh pihak pemaju.

Jadi, sementara polis ada tanah, sementara polis serahkan tanah kepada pemaju, sementara pemaju sudah membina dan mungkin telah mengaut untung, tiba-tiba polis kata dia tidak cukup balai.

Jadi, kita hendak tahu apakah yang jadi kepada negotiation tanah antara polis dengan pemaju tadi secara spesifik di kawasan Sungai Petani – Merbok.

Kedua, tentang 75000 – Pusat Pertahanan Awam dan Pejabat. Saya kira untuk menyerahkan tanggungjawab keselamatan menjaga rakyat negara ini kepada polis sahaja kadang-kadang tidak adil.

Bab ini saya setuju sebab dalam jumlah yang begitu terhad mana mungkin polis boleh jaga macam-macam masalah, dari yang curi ayam sampailah yang curi benda yang sophisticated.
Teruskan membaca

MP PKR Sungai Petani: Peranan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara perlu dipertingkatkan

17 Mac 2009 – Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) Peringkat Jawatankuasa Kepala B.48 (RM6,332,600) dan P.48 (RM10) Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

Dato’ Johari bin Abdul [Sungai Petani]: Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin mengambil bahagian dalam Butiran 00300 Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Saya rasa dengan tajuk jabatan ini pun iaitu Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ini, kita dapat lihat bahawa niat dan tujuan asas penubuhan pun suatu yang amat besar. Cumanya saya ingin menyarankan kepada kementerian, sementara kita memperbaiki dan menaikkan taraf premis baru klinik, kita juga harus melihat bagaimana peranan lembaga ini dapat dikembangkan.

Saya mencadangkan agar lembaga melalui mass media. Pernah suatu masa dahulu pada tahun awal dan pertengahan 80-an, a success story kepada keluarga ini khususnya rakyat Malaysia yang membaca tiap-tiap hujung minggu dalam akhbarakhbar, dia ingin melihat success story keluarga-keluarga.

Jadi, saya mencadangkan supaya lembaga lebih proaktif mencari success story keluarga yang bahagia iaitu bapa dan ibu yang mithali dan bagaimana keluarga ini dapat dibina. Anak sepuluh orang, lima menjadi doktor dan lima lagi menjadi engineer. Ini akan memberikan inspirasi di samping kita memberikan physical development, tetapi juga daripada psy war atau minda rakyat supaya melihat bahawa dalam keadaan apa juga kemiskinan di belakang mereka, tetapi ada ruang di situ untuk keluarga dibangunkan. Saya rasa perhatian yang lebih diberikan kepada angle ini.

Jadi saya mencadangkan supaya lebih peruntukan diberikan untuk tujuan ini. Terima kasih Tuan Pengerusi.