MP Pakatan Rakyat tidak puashati jawapan Timbalan Menteri Kewangan

Sesi Timbalan Menteri Kewangan, Dr Awang Adek Husin menggulung Perbahasan Rang Undang-Undang (RUU) Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2009. [19 okt 2009]

MP PAS Kuala Selangor, Dr Dzulkefly Ahmad dan MP PAS Rantau Panjang, Ustazah Siti Zailah Mohd Yusoff mencelah

MP PKR Machang, Saifuddin Nasution mencelah

MP PKR Machang: Bahas Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009

Perbahasan Rang Undang-Undang 1 Julai 2009

Ucapan 1

Ucapan 2

Ucapan 3

Ahli Parlimen Machang, Saifuddin Nasution membahaskan Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009 di Dewan Rakyat pada 1 Julai 2009.

MP PAS Pendang: Kenapa agak sukar Kerajaan mengumpulkan Along

Perbahasan Rang Undang-Undang 1 Julai 2009

Ahli Parlimen Pendang, Dr Mohd Hayati mencelah Ucapan Wakil BN Tangga Batu membahaskan Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009.

MP PAS Bachok: Bahas Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009

Perbahasan Rang undang-Undang 1 Julai 2009

Ucapan 1

Ucapan 2

Gelagat Ahli Parlimen Pasir Mas

Ahli Parlimen Bachok, Ustaz Nasharudin Mat Isa membahaskan Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009 di Dewan Rakyat pada 1 Julai 2009.

MP PKR Machang: Ekonomi sihat atau tidak bergantung kepada Rizab Antarabangsa?

Perbahasan Rang Undang-Undang 1 Julai 2009

Ahli Parlimen Machang, Saifuddin Nasution mencelah ucapan Wakil BN Tanjong Manis membahaskan Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009 di Dewan Rakyat.

MP PAS Marang: Bahas Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009

Perbahasan Rang Undang-Undang:

Ucapan 1

Ucapan 2

Ucapan 3

Dato’ Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang (MP PAS Marang) membahaskan Rang Undang-Undang Bank Negara Malaysia 2009 di Dewan Rakyat pada 1 Julai 2009

MP PAS Jerai: Premis Kediaman dan Perniagaan diarahkan kosongkan tanpa bayar pampasan

Ucapan Penangguhan 30 Jun 2009:

Ahli Parlimen Jerai, Ustaz Mohd Firdaus Jaafar menyampaikan ucapan Penangguhan – Premis Kediaman dan Perniagaan diarahkan kosongkan tanpa bayar pampasan di Dewan Rakyat.

MP PAS Tumpat dan Kuala Krai: Bahas Fasal 5 RUU Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009

Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Jawatankuasa) 30 Jun 2009

Ahli Parlimen Tumpat, Dato’ Kamarudin Jaffar dan Ahli Parlimen Kuala Krai membahaskan Fasal 5 RUU Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP) 2009 (peringkat Jawatankuasa) pada 30 Jun 2009.

MP PAS Pokok Sena: Suruhanjaya tidak ada kuasa untuk ambil tindakan?

Perbahasan Rang undang-Undang:

Ahli Parlimen Pokok Sena mencelah jawapan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Dato’ Nazri Aziz menggulung Perbahasan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 pada 30 Jun 2009.

MP PAS Kubang Kerian: Sesi soalan jawab lisan

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 30 Jun 2009

Soalan tambahan MP PAS Kuabng Kerian kepada soalan asal No. 9. Dato’ Shamsul Anuar bin Nasarah [ Lenggong ] minta MENTERI BELIA DAN SUKAN menyatakan sejauh mana kejayaan Konsep Rakan Kongsi Kementerian dengan Pertubuhan Belia
(a) apakah matlamat asal kewujudan Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia 2007 tercapai; dan
(b) apakah langkah Kementerian bagi menjayakan matlamat supaya semua kegiatan dirancang dan dilakukan oleh pertubuhan belia. [30 Jun 2009]