MP Pakatan Rakyat vs Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (2)

Sesi Penggulungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, teknologi Hijau dan Air) pada 2 Disember 2009.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Kepala B29, P29; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 121,123,900 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,326,865,000.

MP PAS Pokok Sena: Mencelah penggulungan Menteri Kewangan II

11 November 2008, 12.32 tengahari:

MP PAS Pokok Sena, MP DAP Klang dan DAP Ipoh Timur mencelah perbahasan penggulungan Menteri Kewangan II pada peringkat Jawatankuasa Dewan Rakyat.

Jam 2.54 petang

MP PAS Pokok Sena, MP PKR Kuala Langat mencelah perbahasan penggulungan Menteri Kewangan II pada peringkat Jawatankuasa Dewan Rakyat.

Jam 3.03 petang

MP PAS Pokok Sena, MP DAP Kota Melaka mencelah perbahasan penggulungan Menteri Kewangan II pada peringkat Jawatankuasa Dewan Rakyat.

Teks penuh akan menyusul…
Rujuk: 11 November 2008