MP Pakatan Rakyat vs Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (2)

Sesi Penggulungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, teknologi Hijau dan Air) pada 2 Disember 2009.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Kepala B29, P29; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 121,123,900 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,326,865,000.

MP Pakatan Rakyat vs Menteri Tenaga, Teknologi Hijau, Air (1)

Sesi Penggulungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Tenaga, teknologi Hijau dan Air) pada 2 Disember 2009.

MP PKR Machang, YB saifuddin Nasution Ismail mencelah penggulungan Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air keatas perbahasan peringkat jawatankuasa mengenai kementeriannya.

Nota: Bajet 2010 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
Kepala B29, P29; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 121,123,900 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,326,865,000.

Debat Isu Linggam: Menteri vs MP Pakatan Rakyat

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 17 November 2009

1-3. MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

9 -11. MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

– MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

‘……. bersambung ….

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (1)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

… bersambung …

MP DAP Kuching cadang Gaji Menteri JPM dipotong RM10.00

Sesi Perbahasan Usul, 16 November 2009

MP DAP Kuching cadang Usul Potong Gaji Menteri (1)

– YB Tuan Chong chieng Jen [ DAP Bandar Kuching ] akan mencadangkan “Bahawa perbelanjaan diluluskan dengan syarat dikurang sebanyak RM10.00 daripada perkara Maksud Bekalan/Pembangunan 6 – Jabatan Perdana Menteri Kod 10000 Emolumen iaitu dengan memotong gaji Menteri Di Jabatan Perdana Menteri, Tan Sri Nor Mohamed Yakcop, sebanyak RM10.00.”

Perbahasan:

Semua MP dilantik Ahli Majlis Pembangunan Pertanian?

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Semua MP dilantik Ahli Majlis Pembangunan Pertanian

– MP PAS Rantau Panjang, YB Siti Zailah bt Mohd Yusoff mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 12 November 2009.

KADA: Kerajaan banyak habis duit kepada Ladang Merdeka, Petani dapat apa?
[yotube=http://www.youtube.com/watch?v=LTzpMoxHHqI]

– MP Bebas Pasir Mas Dato’ Ibrahim Ali mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani pada 12 November 2009.

Mengangkat Produk bersifat ‘knowledge intensiity’ – MP PAS Kuala Selangor

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Mengangkat Produk bersifat ‘knowledge intensiity’ – MP PAS Kuala Selangor, Dr Dzulkefly Ahmad mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Perdagangan Dalam dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 12 November 2009

Isu Gula: Monopoli kepada syarikat tertentu

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

Isu Gula: Monopoli kepada syarikat tertentu – MP PAS Pokok Sena, YB Dato’ Mahfuz Omar mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Perdagangan Dalam dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan pada 12 November 2009.