MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri) pada 25 November 2009

MP DAP PJ Utara Bahas Bajet 2010 MITI – Kenapa kerajaan tidak lelong AP supaya hasil dapat ditingkatkan RM1.8 bilion lagi – YB Tony Pua

MP PAS Tumpat – YB Dato’ Kamarudin Jaffar Bahas Bajet 2010 MITI

MP PKR Indera Mahkota – YB Azan bin Ismail vs Tim. Menteri

MP DAP Taiping – YB Nga Kor Ming vs Tim. Menteri

MP PAS Kuala Selangor – YB Dr Dzulkefly Ahmad vs Menteri

Nota: Bajet 2010 Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Kepala B24, P24; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 535,440,800 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,283,672,000.

Anggota Suruhanjaya Pendidikan bukan orang Politik?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 25 November 2009

Soalan tambahan MP PKR Balik Pulau kepada soalan asal No. 2. Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [ Balik Pulau ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan pendirian Kementerian mengenai campur tangan politik terhadap sistem dan hal ehwal pendidikan negara. Apa keputusan Kementerian terhadap cadangan agar hal-ehwal pendidikan dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Pendidikan yang dianggotai oleh tokoh-tokoh pendidikan dan bukan orang politik.

MP Pakatan Rakyat/ Bebas Bahas Bajet 2010 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar) pada 24 November 2009

MP PKR Kuantan Bahas

MP Pasir Mas Bahas

MP PKR Lembah Pantai Bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Kepala B23, P23; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 860,970,100 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,693,691.000.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kem Kemajuan Luar Bandar (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) pada 24 November 2009

MP PKR Balik Pulau – YB Mohd Yusmadi Yusoff Bahas

MP PAS Pendang – YB Dr Mohd Hayati bin Othman Bahas

MP PAS Padang Terap vs Timbalan Menteri

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Kepala B22, P22; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,516,857,300 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 3,698,013,000.

Bajet 2010: MP Pakatan Rakyat vs Timbalan Menteri Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

MP PAS Parit Buntar dan lain-lain mencelah

MP Bebas Pasir Mas mencelah

MP PKR Balik Pulau mencelah

MP PAS Tumpat mencelah

Pengundian: Bersetuju = 37 Undi, Tidak Bersetuju+ 21 undi

Nota: Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

MP PKR Balik Pulau Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

– YB Mohd Yusmadi Yusoff membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

Nota: Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

Isu Rasuah: Wisma Putra perlu jelaskan seluruh dunia

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Lembah Pantai dan MP PAS Tumpat kepada soalan asal No. 3. Dato’ Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan langkah-langkah pro-aktif yang boleh dimainkan oleh Kedutaan Malaysia di seluruh dunia bagi memperjelaskan pendirian negara berhubung isu semasa, ekonomi, sosial dan budaya, keselamatan serta politik antarabangsa. [19 Nov. 2009]

Debat Isu Linggam: Menteri vs MP Pakatan Rakyat

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Jabatan Perdana Menteri), 17 November 2009

1-3. MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

9 -11. MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

Debat Isu Royalti: MP Pakatan Rakyat vs Menteri (2)

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa), 17 November 2009

– MP Pakatan Rakyat mencelah Ucapan Penggulungan Bajet 2010 (Peringkat Jawatankuasa JPM) Menteri Di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz mengenai Isu Royalti/ Ihsan kepada Kelantan pada 17 November 2009.

‘……. bersambung ….