Anggota Suruhanjaya Pendidikan bukan orang Politik?

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 25 November 2009

Soalan tambahan MP PKR Balik Pulau kepada soalan asal No. 2. Tuan Mohd Yusmadi bin Mohd Yusoff [ Balik Pulau ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan pendirian Kementerian mengenai campur tangan politik terhadap sistem dan hal ehwal pendidikan negara. Apa keputusan Kementerian terhadap cadangan agar hal-ehwal pendidikan dipertanggungjawabkan kepada Suruhanjaya Pendidikan yang dianggotai oleh tokoh-tokoh pendidikan dan bukan orang politik.

MP Pakatan Rakyat Bahas Bajet 2010 Kem Kemajuan Luar Bandar (3)

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) pada 24 November 2009

MP PKR Balik Pulau – YB Mohd Yusmadi Yusoff Bahas

MP PAS Pendang – YB Dr Mohd Hayati bin Othman Bahas

MP PAS Padang Terap vs Timbalan Menteri

Nota: Bajet 2010 Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Kepala B22, P22; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 3,516,857,300 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 3,698,013,000.

Bajet 2010: MP Pakatan Rakyat vs Timbalan Menteri Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

MP PAS Parit Buntar dan lain-lain mencelah

MP Bebas Pasir Mas mencelah

MP PKR Balik Pulau mencelah

MP PAS Tumpat mencelah

Pengundian: Bersetuju = 37 Undi, Tidak Bersetuju+ 21 undi

Nota: Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

MP PKR Balik Pulau Bahas Bajet 2010 Kementerian Luar

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

– YB Mohd Yusmadi Yusoff membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa Kementerian Luar Negeri) pada 19 November 2009.

Nota: Kementerian Luar Negeri
Kepala B13, P13; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM450,481,200 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 128,248,000.

Gaji Minima: Sudah sampai masa kajian menyeluruh

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringka Dasar – Penggulungan Menteri/ Timbalan Menteri), 12 November 2009

(1) – MP PKR Balik Pulau dan Indera Mahkota serta MP PAS Kuala selangor mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Sumber Manusia pada 12 November 2009.

MP PKR Balik Pulau Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 5 November 2009

YB Mohd Yusmadi membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Dasar) di Dewan Rakyat pada 5 November 2009

MP Lembah Pantai, Balik Pulau, Machang dan Shah Alam mencelah penggulungan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

19 November 2008:

Ahli Parlimen Lembah Pantai, Balik Pulau, Machang dan Shah Alam mecelah penggulungan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada 19 November 2008.

Teks penuh:
Puan Nurul Izzah Anwar [Lembah Pantai]: Terima kasih Tuan Pengerusi, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya menyambut baik usaha Yang Berhormat apabila mahu memperbaiki penyaluran maklumat untuk SMIDEC, MIDA dan MATRADE terutamanya kepada perusahaan kecil dan sederhana.

Akan tetapi memetik kajian yang dibuat oleh ACCCIM yang saya sebut semalam di Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry Malaysia, apakah kementerian dapat mengenal pasti masalah utama yang menyebabkan hanya 5% sahaja IKS usahawan Cina yang memahami tentang agensi-agensi kerajaan yang wujud.

Jadi sebelum kita pergi kepada penyelesaian mungkin dapat kita kenal pasti kenapakah sampai begitu walaupun banyak usaha yang telah dilakukan oleh SMIDEC, MIDA, MATRADE dan sebagainya. Terima kasih.
Teruskan membaca