MP Pakatan Rakyat/ Bebas Bahas Bajet 2010 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Sesi Perbahasan Rang Undang Perbekalan 2010 (Peringkat Jawatankuasa – Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar) pada 24 November 2009

MP PKR Kuantan Bahas

MP Pasir Mas Bahas

MP PKR Lembah Pantai Bahas

Nota: Bajet 2010 Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Kepala B23, P23; bagi Belanja Mengurus ialah sebanyak RM 860,970,100 manakala bagi Belanja Pembangunan ialah sebanyak RM 2,693,691.000.

Isu Rasuah: Wisma Putra perlu jelaskan seluruh dunia

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 19 November 2009

– Soalan tambahan MP PKR Lembah Pantai dan MP PAS Tumpat kepada soalan asal No. 3. Dato’ Dr. Mohamad Shahrum bin Osman [ Lipis ] minta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan langkah-langkah pro-aktif yang boleh dimainkan oleh Kedutaan Malaysia di seluruh dunia bagi memperjelaskan pendirian negara berhubung isu semasa, ekonomi, sosial dan budaya, keselamatan serta politik antarabangsa. [19 Nov. 2009]

Status 7 Projek Perintis MSC

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 12 November 2009

Status 7 Projek Perintis MSC – Soalan tambahan MP PKR Lembah Pantai kepada soalan asal No. 6. Puan Nurul Izzah Binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan :-
(a) perkembangan terbaru tahap pembangunan dan pencapaian Multimedia Super Corridor (MSC) di Cyberjaya serta sumbangannya terhadap kemajuan teknologi kepada negara yang dapat di manfaat oleh rakyat; dan
(b) keseluruhan kos perbelanjaan oleh Kerajaan dalam mewujudkan MSC termasuk perincian bayaran khidmat pakar kepada firma McKinsey. [12 November 2009]

Masalah Setinggan ….

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar – Penggulungan oleh Menteri dan Timbalan Menteri), 11 November 2009

Masalah Setinggan …. – MP PKR Lembah Pantai, YB Puan Nurul Izzah bt Anwar mencelah penggulungan Bajet 2010 Menteri Wilayah Persekutuan pada 11 November 2009

Tindakan berbeza? – MP PKR Lembah Pantai pertikai Suruhanjaya Multimedia

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 10 November 2009

Tindakan berbeza? – MP PKR Lembah Pantai pertikai Suruhanjaya Multimedia kepada Laman-laman tertentu sahaja semasa mencelah ucapan penggulungan Bajet 2010 Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan kebudayaan pada 10 November 2009

Bajet 2010: Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi vs MP PKR Lembah Pantai

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang (Peringkat Dasar), 10 November 2009

Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi (BN Larut) vs MP PKR Lembah Pantai debat isu Pekebun-pekebun – Timbalan Menteri Perusahaan Perladangan Komoditi (BN Larut) menggulung perbahasan dasar peringkat Kementeriannya pada 10 November 2009

MP PKR Lembah Pantai Bahas Bajet 2010

Sesi Perbahasan Rang Undang-Undang, 3 November 2009

YB Nurul Izzah bt Anwar membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2010 (Bajet 2010) di Dewan Rakyat pada 3 November 2009.

MP Pasir Mas minta Hutang tertunggak PTPTN dihapuskira

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan, 3 November 2009

MP minta Hutang tertunggak PTPTN dihapuskira – Soalan tambahan MP Bebas dan MP PKR Lembah Pantai kepada soalan asal No. 3. Tengku Razaleigh Hamzah [ Gua Musang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan berapakah jumlah sebenar hutang PTPTN yang tertunggak dan apakah perancangan Kerajaan dalam membantu siswazah yang tidak berpeluang menerima pinjaman untuk meneruskan pengajian mereka di pusat-pusat pengajian tinggi di dalam dan luar negara. [3 November 2009]

MP PKR Lembah Pantai: Negara perlu persediaan dalam penggunaan tenaga Nuklear

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 22 Oktober 2009

Soalan asal No. 4. Puan Nurul Izzah Binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan berdasarkan kemungkinan penggunaan sumber tenaga nuklear di Malaysia sebagai sumber baru dalam penjanaan elektrik menjelang 2025:-
(a) sudahkah Kerajaan meneliti sebab-sebab berlakunya krisis pengurangan sumber tenaga asli termasuk pengurusan sumber tenaga yang tidak efisien; dan
(b) apakah langkah-langkah persediaan yang telah diambil oleh Kementerian untuk memastikan negara bersedia dalam penggunaan tenaga nuklear. [22 Okt 2009]

MP PKR Lembah Pantai Bahas RUU Makanan Haiwan 2008

Perbahasan Rang Undang-undang Makanan Haiwan 2008

1.

2.

Ahli Parlimen Lembah Pantai, Nuruh Izzah bt Anwar membahaskan Rang Undang-undang (RUU) Makanan Haiwan 2008 di Dewan Rakyat. [18 Jun 2009]