Senator Ir. Zamri: Bahas Rang Undang2 Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman (SPK)

Senator Ir Zamri (PKR Kedah) membahaskan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Perlantikan Kehakiman (SPK), Dewan Negara 22 Disember 2008

Senator Ir Zamri: Bahas Rang Undang-Undang Pendidikan, Dewan Negara 4 Dis. 2008

Perbahasan Rang undang-Undang:

Senator Ir. Zamri bin Yusuf (Kedah) membahaskan Rang Undang-Undang Pendidikan di Dewan Negara, 4 Dis 2008.