Senator Yusof Husin: Bahas Rang Undang2 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia

Bhg. 1:

Bhg. 2:

Senator Muhamad Yusof Husin (PAS Kedah) membahaskan Rang Undang-Undang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Dewan Negara 22 Disember 2008

Penglibatan Senator PAS di Dewan Negara, 15 Dis. 2008

Penglibatan Ahli Dewan Negeri (PAS) negeri Kelantan dan Kedah pada Sesi soalan jawab lisan Dewan Negara 15 Disember 2008

Senator Muhamad Yusof Husin: Bahas Bajet 2009

Bhg. 1:

Senator Muhamad Yusof Husin (PAS Kedah) membahaskan Rang undang-Undang Perbekalan 2009 (Bajet), Dewan Negara 11 Dis. 2008.

Bhg. 2

Senator Muhamad Yusof: Sesi soalan jawab lisan, Dewan Negara 11 Dis. 2008

Soalan tambahan Senator Haji Muhamad Yusof Husin kepada soalan No. 2 – Dato’ Azian bin Osman minta MENTERI PELAJARAN menyatakan sejauh manakah pelajar Malaysia telah mengukir nama di peringkat dunia dan sekiranya ada, senaraikan pelajar tersebut mengikut kejayaan yang diperoleh

Senator Mohd Yusof: Sesi Soalan Jawab lisan, Dewan Negara 4 Dis. 2008

Sesi soalan jawab lisan:

Soalan Tambahan Senator Mohd Yusof Husin (Kedah) kepada soalan asal Dato’ Haji Idris bin Haji Buang minta MENTERI PELANCONGAN menyatakan apakah langkah-langkah terbaru yang diambil oleh Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan yang benar-benar mencerminkan ‘Malaysia Truly Asia’.