Kebebasan SPR tidak bertindak sesuka hati

KUALA LUMPUR: Warganegara Malaysia yang mempunyai kad pengenalan (IC) sama ada nombornya mempunyai lapan atau 12 angka dan nama mereka terdapat dalam daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) adalah layak mengundi dalam pilihan raya umum akan datang.

“Mereka akan tetap dibenarkan untuk mengundi dalam pilihan raya umum ke-12 akan datang,” kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz ketika menjawab soalan Datuk Abdul Halim Abdul Rahman (PAS-Pengkalan Chepa).

Abdul Halim bertanyakan sama ada kerajaan bersetuju dengan cadangan SPR sebelum ini supaya hanya pemilik MyKad yang dibenar mengundi dalam pilihan raya umum akan datang.

SPR antara lain memberi alasan kemungkinan identiti pemegang kad pengenalan lama boleh diragui kerana nama mereka tidak lagi terdapat dalam pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara.

Mengenai soal kebebasan SPR yang dibangkitkan Abdul Halim, Mohamed Nazri berkata secara dasarnya SPR tidak boleh bertindak sesuka hati kerana ia juga terikat dengan perundangan di bawah Akta Suruhanjaya Pilihan Raya.

Menjawab soalan Datuk Mahadzir Mohd Khir (BN-Sungai Petani), beliau berkata cadangan penggunaan dakwat dalam proses mengundi pada pilihan raya umum kali ini adalah berdasarkan kepada kehendak orang ramai yang mahu memastikan pilihan raya berjalan secara adil dan bebas.

“Kalau rakyat merasakan bahawa mereka puas hati kalau diletakkan dakwat di tangan mereka, kita buatlah. Soal primitif atau pun tidak, itu tidak penting buat kita,” katanya.

Pilihanraya Guna Dakwat: ….. kalau lambat tanyalah Sultan, kata Dato’ Nazri

Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz (Menteri Di Jabatan Perdana Menteri): Pertamanya cadangan penggunaan indelible ink. Untuk maklumat Yang Berhormat, SPR sedang membuat kajian penggunaan indelible ink kepada pengundi yang keluar mengundi sebagai bukti bahawa mereka telah mengundi dan tidak mengundi dua kali.

SPR telah pun merujuk kepada Majlis Fatwa Islam, dari segi kesesuaian untuk diguna pakai bagi mereka yang beragama Islam. Jadi untuk makluman Yang Berhormat, apabila orang Islam pergi sembahyang, maka bila dia ambil air sembahyang, dia dikenakan syarat supaya setiap air itu mesti mengenakan kulit.

Sebab itu, kalau di kalangan orang Islam, sebenarnya tatu yang permanent itu tidak dibenarkan kerana air yang dia ambil sembahyang itu tidak mengena kepada kulit. Jadi dalam soal indelible ink ini, kita hendak dapatkan dahulu kepastian daripada Majlis Fatwa sama ada ink yang dikenakan itu dia tidak boleh ditembusi oleh air untuk kena kulit. Kerana orang Melayu, dia sembahyang 5 waktu sehari. Jadi kalau kita bubuh indelible ink ini, mungkin ada empat waktu yang kita tidak boleh menjalankan sembahyang. Jadi, itu sahaja.

Daripada segi soal lain, kita tidak ada masalah. Kita tunggulah Majlis Fatwa ambil keputusan. Kalau tidak pun, kita syaratkan kena kepada yang bukan Islam sahaja. Itu pula mungkin nanti diskriminasi. Jadi, kita tunggu keputusan daripada Majlis Fatwa.

Puan Teresa Kok Suh Sim [Seputeh]: Jadi, berapa lama? Berapa lama?
Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Ini kena tanya Majlis Fatwalah, sebab dia berada di bawah kerajaan negeri.

Jadi, mereka hendak panggil mesyuarat, saya tidak boleh tentukan kerana agama ialah terletak di bawah kerajaan negeri dan penghulu agama ialah sultan. Lebih baik Yang Berhormat halakan pertanyaan ini kepada sultan yang ada sekaranglah, bila?

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Menteri…

Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Kalau hendak tanya mengapa lambat, tanyalah kepada sultan.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Pendang.

Dr. Mohd. Hayati bin Othman [Pendang]: Terima kasih menteri dan Tuan Yang diPertua. Kita dapati banyak penggunaan bahan-bahan yang boleh dibolehkan mengikut fahaman saya, iaitu seperti inai. Inai, orang hendak kahwin pun bubuh inai. Maknanya inai ini satu benda yang dibolehkanlah. Mungkin benda-benda lain pun boleh difikirkan oleh Majlis Fatwa, saya rasa.

Tidaklah mengambil masa yang terlalu lama untuk memberikan kebenaran kepada SPR kerana kami berjumpa, saya pernah berjumpa dengan Pengerusi SPR sendiri berhubung dengan perkara ini. Cakap dia itu, macam berdolak-dalik banyak perkara yang dihuraikan. Terima kasih.

Dato’ Seri Mohamed Nazri bin Abdul Aziz: Tidak mengapalah. Maknanya itu bukan soal saya untuk menentukan ataupun soal suruhanjaya, ini soal agama. Kalau Yang Berhormat rasakan iaitu benda ini hendak dipercepatkan, pergilah suruh sultan-sultan semua panggil mesyuarat cepat supaya Majlis Fatwa boleh… [Ketawa][Dewan riuh][Disampuk] Itu memang betul, agama bukan soal saya dan Yang Berhormat saya ingat, benda-benda tentang agama ini kita tak usah pertikailah. Yang ini kita telah rujuk kepada Majlis Fatwa. Jadi terpulanglah kepada Majlis Fatwa untuk mengambil keputusan.

Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron [Rantau Panjang]: Yang hak ini tidak rambang ni. Kalau kita perhati betul-betul, pengundi pos terutama sekali askar. Selain daripada kertas undi yang dihantar balik setelah mereka itu menerima dan mengundi, satu lampiran saksi kepada pengundi itu sendiri dihantar. Saksi itu biasanya pegawai yang menyaksikan, ditandatangani oleh pegawai saksi pengundi itu. Tak boleh ke kerajaan tidak menggunakan kertas saksi itu?

Hanya kertas mengundi sahaja yang hantar balik supaya askar saat ini tidak terikat dengan pegawai dia sewaktu dia nak memangkah undi walaupun di dalam kem ataupun di mana-mana sahaja. Itu penting.
Teruskan membaca

Terbukti Umno pindah pengundi, bila bantahan PAS diterima

Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron [Rantau Panjang]: Terima kasih. Saya jangka SPR akan merombak keseluruhan kerana Pengerusi SPR sendiri pun tidak puas hati dengan kedudukan SPR terutamanya sekali tentang undang-undang dan peraturan pilihan raya.

Rupa-rupanya ada dua, tiga bab sahaja yang dipinda. Itu termasuk kepada pindaan pada nama iaitu daripada “tempat mengundi” kepada “pusat mengundi” dan tambah beberapa jawatan di dalam SPR itu.

Walau bagaimanapun, saya bersetuju tentang penambahan pegawai-pegawai dan kakitangan di SPR sebagai orang yang bertanggungjawab tentang pendaftaran pengundi-pengundi baru khususnya. Akan tetapi, kita mesti ingat juga saranan atau pun hasrat Pengerusi SPR ini walaupun kadangkala fungsi SPR ini seolah-olah sebagai penasihat kepada UMNO, dalam hendak buat sesuatu pilihan raya ini…

Dato’ Paduka Haji Badruddin bin Amiruldin [Jerai]: Tuan Yang di-Pertua, sangka buruk. Sangka buruk. Yang Berhormat tidak boleh kata begitu. Dalam pilihan raya dia bukan bertanding atas UMNO, dia bertanding atas Barisan Nasional.

Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron [Rantau Panjang]: …Waktu pilihan raya baru-baru ini. Fungsi SPR dua, tiga empat perkara. Di antaranya ialah Pengerusi SPR mengatakan, parti dirombak semula kerana sudah 50 tahun undang-undang ini. Undang-undang dan peraturan pilihan raya yang sudah berusia 50 tahun ketika negara mengalami ancaman komunis dahulu terlalu usang dan perlu dirombak. Pengerusi SPR juga mengatakan, undang-undang itu perlu dirombak secara drastik…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Lim Si Cheng]: Yang Berhormat, pindaan ini semata-mata untuk kita bincangkan perkara berkaitan dengan pusat mengundi dan perkara-perkara yang lain.

Tuan Haji Abdul Fatah bin Haji Haron [Rantau Panjang]: Ya, ya. Okey. Saya hendak tarik perhatian oleh kerana terlalu sedikit perkara ini dirombak atau dipinda sepatutnya lebih banyak lagi kerana hasrat Pengerusi SPR sendiri pun memang sepatutnya dirombak di beberapa tempat lain.

Walau bagaimanapun oleh sebab pihak kerajaan merasakan memadailah ditokok tambah maka tidak apalah, saya bahas hal-hal ini.

Pertama, saya tidak percaya dengan penambahan pegawai ini walaupun saya setuju, gerak daftar pemilih secara gerak gempur khususnya tidak akan berjaya juga kerana saya yakin, saya percaya perkara ini berlaku kerana pemuda-pemuda atau pun mereka-mereka yang berumur 21 tahun ke atas ini sudah tidak percaya lagi kepada demokrasi yang ada di Malaysia ini. Kalau mereka daftar sekali pun sudah tentu berlaku penipuan seperti mana penipuan yang berlaku di beberapa pilihan raya yang lalu.

Sebab itu anak-anak muda kita tidak berminat untuk mendaftarkan diri walaupun pihak SPR telah berusaha bermacam-macam-macam cara untuk mendapatkan pendaftaran pengundi baru ini tetapi usaha ini gagal kerana saya katakan tadi ialah pengundi-pengundi itu sendiri atau baka
pengundi itu sendiri telah hilang keyakinan kepada kerajaan khususnya kepada SPR ini.

Saya minta supaya kerajaan juga melihat bagaimana cara kita hendak mengendalikan mereka-mereka yang telah pun mendaftar tetapi diberi peluang untuk tuntutan dan bantahan itu terlalu pendek masanya.

Masa hanya diberi seminggu sahaja. Sepatutnya masa tuntutan bantahan ini diberi panjang sedikit untuk memberi peluang kepada mereka yang akan memerhatikan, takut-takut berlaku pengundi-pengundi yang diimport dari tempat lain ke tempat yang lain.

Sekarang ini, musim ini ialah musim perbicaraan. Hak yang kita daftar baru-baru ini. Contohnya di Kelantan, UMNO memang tidak banyak membuat bantahan tuntutan ini kerana mereka yakin dan percaya PAS tidak ada mengimport pengundi-pengundi baru dari tempat lain tetapi PAS sendiri di Kelantan sekarang ini telah buat tuntutan bantahan dalam perbicaraan sekarang ini dan sudah lebih daripada 1,000 orang yang kita bantah dalam perbicaraan dan sudah lebih daripada 90% apa yang kita bantah itu dimenangi oleh pihak PAS kerana PAS bantah perkara yang betul-betul berlaku di mana UMNO cuba memindahkan pengundi-pengundi daripada kawasan lain ke kawasan yang mereka ingin tawan.

Apa yang mereka sebut baru-baru ini mengatakan bahawa pihak PAS akan memindah pengundi, rupa-rupanya tidak ada satu pun pemindahan berlaku, sebab itulah mereka tidak membantah pengundi-pengundi yang didaftar oleh PAS di Kelantan ini.

Saya cadangkan supaya meringankan lagi beban SPR ini daripada melantik pegawai sebagai pegawai pendaftaran, lebih baik menerima cadangan oleh sahabat-sahabat saya yang dahulu daripada ini dalam Parlimen ini supaya berlaku pendaftaran secara automatik kepada mereka yang sudah cukup umur 21 tahun, tetapi nampaknya pihak kerajaan masih lagi berdegil dan tidak mahu menerima cadangan ini walaupun mereka ini yakin apa yang diusahakan selama ini ialah tidak berjaya untuk mendaftar lebih ramai lagi pengundi-pengundi yang tidak mendaftar walaupun mereka sudah cukup umur.
Teruskan membaca